นายณฐพล ฉิมนันท์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

>>ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม<< >>ข่าวสารวิชาการ<<
_________________________________________________________________________________
>>>การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 >>>ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
>>>ภาพการจัดงานกีฬาภายในครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2562 >>>ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
>>>การแข่งขันกีฬาชักกะเย่อสากล ระดับภาค สพฐ.ทรงพลัง >>>ผลการคัดเลือกนักเรียนที่ได้รับทุนมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 2562
>>>โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ >>>ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
  >>>สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69
  >>>โหลดไฟล์เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯครั้งที่ 69
   
   
   
ข่าวการศึกษา
 

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20

ติดต่อโรงเรียน E-mail : udpjacth@hotmail.com โทร.042-217377